شرکت خدمات مبنا فرتاک آریا

سه شنبه 25 دي 1397 Tuesday 15 January 2019 8 جمادی‌الاول 1440

مقدمه

 • امروزه فراهم نمودن سرويسهاي مالي گوناگون از طريق کانالهاي مختلف الکترونيکي مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالي قرار گرفته است. بر اين اساس، ايجاد سرويسهاي پرداخت الکترونيکي يکي از اولويت هاي امروزي بانکها بوده و به همين علت را ه حلهاي بسياري براي ارائه اين سرويسها پيشنهاد شده است. از طرف دیگر، باید توجه نمود که به دليل متنو ع بودن روش هاي پرداخت، نمي توان انتظار داشت که تنها يک سرويس پرداخت الکترونيکي، کليه نيازها در اين بخش را مرتفع سازد.

 • در سا لهاي اخير فنّاوري NFC که يک روش استاندارد بيسيم براي ارتباط دستگا ههاي الکترونيکي در فواصل نزديک ميباشد، از طرف مؤسسات مالی، شرکتهای ارائه دهنده سرويس هاي پرداخت،توليدکنندگان سيم کارت، اپراتورها و توليدکنندگان گوشي همراه برای پياد ه سازی سرويسهای پرداخت الکترونيکی مورد توجه قرار گرفته و راه حلهای مختلفی برای پياد ه سازی سيستمهای پرداخت الکترونيکی مبتنی بر اين فنّاوری ارائه شده است. در اين مقاله، فنّاوری NFC وروشهای استفاده از آن معرفی گرديده

سیستم های پرداخت سیار

سیستم های پرداخت الكترونيكي از درگا ههاي الكترونيكي مختلفي استفاده ميكنند كه از بين آنها ميتوان به اينترنت ، تلفن ثابت، تلفن همراه و پايانه هاي فروش اشاره نمود. بر اين اساس ، يك سيستم پرداخت سيار به سيستمي اطلاق می شود كه امكان پرداخت بهاي كالاها و خدمات را از طريق دستگا ههاي ارتباطي بدون سيم مانند تلفن هاي همراه معمولي يا هوشمند ، دستگا ههاي دستيار شخصي ديجيتال و غيره فراهم می کند. براي پیاده سازی سیستم های پرداخت سيار ، از فنّاور يهاي مختلفي استفاده می شود كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود

 • پيامك

 • IVR

 • اينترنت بروي تلفن همراه فنّاور يهاي GPRS وWAP وفنّاور يهاي مشابه

 • برنامه هاي كاربردي روي گوشي همراه 

 • برنامه هاي كاربردي روي سيم كارت

 • NFC

فن‌آوری NFC

 • فنّاوري NFC يک روش استاندارد بيسيم براي ارتباط دستگا ههاي الکترونيکي با هم در فواصل نزديک )تا حدود چهار سانتي متر( مي باشد که در فرکانس 56 / 13 مگاهرتز عمل ميکند و نرخ انتقال داده ها در آن 106 ، 212 يا 424 کيلوبيت در ثانيه است. براي فنّاوري NFC ، استاندارد ايزو 2018092 توسط سازمان ISO تدوين شده است و از نمونه پياده ساز يهاي استاندارد ايزو 18092 مي توان به فنّاوريFeliCa محصول شرکت سوني اشاره نمود که امروزه به عنوان استاندارد بليطهاي الکترونيک در کشور ژاپن استفاده می شود.ا ز ديد يک کاربر، يک ارتباط NFC تقريباً مشابه يک ارتباط بلوتوث با سه تفاوت زير مي باشد:

 • −زمان برقراري ارتباط در فنّاوري NFC بسيار كوتاه است، در حالي که در مورد ارتباط بلوتوث، اين زمان چندين ثانيه به طول مي انجامد.

 • −برد ارتباط NFC نسبت به ارتباط بلوتوث بسيار كمتر است.

 • −در فنّاوري NFC ، در هر دو طرف ارتباط نياز به منبع انرژي نمي باشد، در حالي که در ساير رو شهاي ارتباطي و از جمله بلوتوث، هر دو طرف ارتباط بايد منبع انرژي داشته باشند.

 • اين ويژگيهاي فنّاوري NFC ، آن را براي پرداختهاي خرد و در مکان هاي شلوغ و با نرخ تراکنش بالا بسيار مناسب ساخته است. از يک طرف، کوتا ه بودن زمان برقراري ارتباط NFC باعث می شود که در چنين مکان هايي، عمل پرداخت با حداکثر سرعت ممکن انجام گيرد. از طرف ديگر، کوتا ه بودن برد ارتباط NFC باعث می شود که امنيت تراکنش و داد ه هاي کاربران تأمين شده و از تداخل تراکنش چند کاربر با يکديگر جلوگيري شود. به همين دليل، اين شيوه براي پرداختهاي خرد بسيار مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از بانکها، شرکتهاي ارائه دهنده سرويس هاي پرداخت،اپراتورهاي تلفن همراه، توليدکنندگان گوشي همراه و توليدکنندگان سيم کارت، سیستم های پرداخت آزمايشي بسياري را بر اساس فنّاوريNFC پياد ه سازي و عملياتي نموده اند حتي شرکت گوگل که در نسخه هاي جديد سيستم عامل اندرويد پشتيباني از استاندارد NFC را قرار داده است، شرکت ميکروسافت  نيز در صدد پشتيباني از استاندارد NFC در نسخه بعدي سيستم عامل ويندوز 8 و با هدف استفاده از آن در تبلتها مي باشد.

 • پيش بيني می شود در سا لهاي آتي، اکثر گوش يهاي تلفن همراه توليد شده داراي اين قابليت باشند. در حال حاضر، فنّاوري NFC بيش از همه در کشورهاي ژاپن و کره جنوبي مورد استفاده قرارگرفته است، به گونه اي که تخمين زده می شود حدود 95 درصد از 16/7 ميليون استفاد ه کننده فعال از اين فنّاوري در اين دو کشور باشند.با اين حال، پيش بيني می شود با توسعه استفاده از اين روش در سايرکشورها، تعداد استفاده کنندگان از اين فنّاوري به 250 ميليون نفر درسال 2015 برسد که سهم دو کشور ژاپن و کره جنوبي از اين تعداد استفاده کننده، حدود 70 درصد خواهد بود. همچنين پيش بيني می شود

از فنّاوري NFC مي توان به سه روش در گوش يهاي تلفن همراه استفاده نمود

Peer-To-Peer Mode− 1 در اين شيوه دو گوشي تلفن همراه با روش NFC با هم ارتباط دوطرفه برقرار ميکنند. از کاربردهاي اين شيوه ميتوان به انتقال اطلاعات)مثلاً انتقال فايلها( از يک گوشي تلفن همراه به گوشي ديگر اشاره نمود.

Reader/Writer Mode− 2 در اين شيوه، گوشي تلفن همراه به عنوان يک دستگاه خواننده برچسبهاي NFC عمل ميکند. در اين حالت گوشي تلفن همراه ابتدا با ارسال سيگنالهايي به برچسب NFC ، ارتباط با آن را آغاز نموده و سپس با ارسال فرامين به برچسب NFC ، اطلاعات آن را ميخواند. يکي از کاربردهاي رايج اين شيوه ارتباطي، اطلا ع رساني در مورد اجناس و کالاها مي باشد. در اين حالت روي کالا يک برچسب NFC قرار ميگيرد و مشتريان با نزديک بردن گوشي تلفن همراه خود به کالا و خواندن اطلاعات برچسب به روش NFC ، ميتوانند اطلاعات بيشتري را در موردکالاي مورد نظر )مثلاً تاريخ انقضا، عوارض استفاده از آن، کالاهاي مشابه و غيره( روي گوشي تلفن همراه خود مشاهده کنند.

Card Emulation Mode− 3    در اين شيوه، گوشي تلفن همراه به عنوان يک کارت هوشمند غيرتماسي عمل م يکند که قابل خواندن توسط دستگا ههاي کار تخوان غيرتماسي مي باشد واز استاندارد NFC نيز پشتيباني ميکند. در اين حالت، دستگاه کارت خوان غيرتماسي تفاوتي بين گوشي تلفن همراه و کارت هوشمند غيرتماسي حس نخواهد کرد و به همان شيو هاي که باکارت هوشمند غيرتماسي کار ميکند، با گوشي تلفن همراه رفتار خواهد كرد. با اين روش حتي ميتوان در يک گوشي تلفن همراه، چندين کارت قرار داد و در زمان پرداخت، کارت مورد نظر را از بين کار تهاي موجود انتخاب نمود. كار تهاي هوشمند غيرتماسي در سالهاي اخير به طور گسترده در سیستم های پرداخت الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته اند و در نتيجه ، در بسياري از كشورها پايانه هاي كارت خوان غيرتماسي عموميت پيدا كرد ه اند

كاربردهاي فنّاوري NFC

  1. با توجه به سه شيوه معرفي شده در بخش قبل، كاربردهاي متنوعي جهت استفاده از فنّاوري NFC مطرح شده است كه از مهم ترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود−پرداخت سيار:

   1. بليط سيار:  در اين كاربرد، تلفن همراه مجهز به فنّاور ي NFCبه عنوان بليط الكترونيك عمل می کند. به عنوان نمونه، با نصب پايانه هاي NFC در ايستگاه هاي مترو يا اتوبوسها ، مي توان از اين شيوه براي استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي به روش NFC استفاده نمود.

   2. پوسترهاي هوشمند:  پوسترهاي تبليغاتي با استفاده از فنّاوري N FC مي توانند به پوسترهاي هوشمند تبديل شوند. در اين حالت ،روي سطح پوستر يك برچسب NFC قرار ميگيرد و اشخاص با نزديك نمودن گوشي تلفن همراه مجهز به فنّاوري NFC به اين برچسب ، ميتوانند به شيوه Reader/Writer Mode اطلاعات بيشتري را در مورد محصول يا سرويس مورد تبليغ دريافت نمايند.

   3. امتيازهاي وفاداري:  در اين كاربرد ، تلفن همراه مجهز به فنّاوري NFC به منظور ذخيره امتيازهاي وفاداري مشتريان استفاده می شود.به عنوان مثال، با اين شيوه فروشندگان مي توانند در هنگام خريد مشتريان از فروشگاه، امتيازهاي وفاداري را در گوشي موبايل مشتريان خود ذخيره نمايند. مشتري پس از جمع آوري تعداد امتيازهاي كافي ، مي تواند از اين امتيازها جهت دريافت تخفيف استفاده نمايد

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خدمات مبنا فرتاک آریا می باشد.